Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterin pitäjä

Lentävä Lapanen Oy, Emalipolku 2 B, 04410 Järvenpää

Y-tunnus: 2503397-6

info@lentavalapanen.fi

puh. 050 434 2374

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tarja Jussila

Rekisterin nimi

Sukka-Finlandian (Lentävä Lapanen Oy:n) asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sukka-Finlandian käyttäjärekisteriin tallennetut käyttäjä- ja henkilötiedot oikeuttavat ko. käyttäjää kirjautumaan suljetulle alueelle Sukka-Finlandian sivustolla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

– nimi
– sähköposti

Nimitieto kopioituu automaattisesti ”lempinimi” -kenttään, jossa käyttäjä voi sen halutessaan muuttaa. Käyttäjän tiedot eivät näy julkisesti missään.

Käyttäjän kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluttua (käyttäjällä mahdollisuus tämän ajan kuluessa ladata itselleen ohjeet).

Rekisteröity käyttäjä on vastuussa tunnuksistaan eikä saa luovuttaa niitä toiselle henkilölle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjän Sukka-Finlandian sivustolle niistä Lentävä Lapanen Oy:n verkkokaupan käyttäjistä jotka ovat maksaneet osallistumismaksun.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Järjestelmään, jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön kirjallisesti tiedon korjaamiseksi.