Kilpailun säännöt

OSALLISTUMINEN
1. Kisaan ilmoittaudutaan ja osallistumismaksu suoritetaan kisan loppuun mennessä 28.2.2018.
2.  Sukat neulotaan käsin määräajassa; nopeuskategoriassa kulloisenkin
etapin aikana, etappi päättyy seuraavan alkaessa. Luovuuskategoriassa koko kisan loppuun mennessä 28.2.2018.
3.  Osallistujan pitää ilmoittautua kilpailualueelle
https://www.sukkafinlandia.fi/kilpailualue/index.php
4.  Sukkien pitää olla käyttökelpoiset eli mahtua ihmisen jalkaan aiheuttamatta kuoliota.
5.  Osallistuja voi itse valita mieleisensä langat ja puikot.

NOPEUSKISA
Pisteitä jaetaan nopeuden perusteella. Sukat tulee neuloa ohjeen ja mallikohtaisten vaatimusten mukaisesti. Mahdolliset sallitut muokkaukset ilmoitetaan mallikohtaisesti. Kilpailijan tulee lähettää vaaditut kuvat sukistaan osoitteeseen maali@sukkafinlandia.fi ja ladata kuvat myös kilpailualueelle. Nopeudesta kilpaileva osallistuja voi kisata joko etappikohtaisesta tai koko kisan voitosta. Voittaja on se, joka neuloo nopeimmin vaatimusten mukaiset sukat. Maaliintulojärjestys selviää sähköpostien tulojärjestyksestä. Maaliintulojärjestys (sija) muunnetaan pisteiksi oheisen pistetaulukon mukaan.

Koko kisan voittaja on kilpailija, joka kaikkien kuuden etapin aikana kerää eniten pisteitä kutomistaan sukkapareista. Kisan aikana tulee siis neuloa valmiiksi kuusi sukkaparia + lämmittelysukka eli kaikkiaan seitsemän sukkaparia.

Tasapelitilanteessa lasketaan keskimääräinen sijoitus kuudessa etapissa, joista paremmin sijoittunut valitaan voittajaksi. Jos tilanne edelleen on tasan, voittajia on enemmän kuin yksi.

LUOVUUSKISA
Nopeuskisan lisäksi voi osallistua myös tai ainoastaan luovuuskisaan. Se tarkoittaa, että alkuperäistä ohjetta saa muokata oman mielikuvituksen mukaan. Kuitenkin tietyt pakolliset elementit, jotka ilmoitetaan mallikohtaisesti on toteutettava.
Sukkien pitää valmistua kokonaiskisan aikana 28.2.2018 mennessä. Mallin suunnittelija päättää kunkin etapin voittajan.

YLEISIÄ OHJEITA
Jokainen määräajassa neulottu sukkapari voi osallistua vain joko nopeus- tai luovuuskisaan.
Osallistujan tulee ilmoittaa, kumpaan kisaan hänen neulomansa sukkapari osallistuu. Jos tuomaristo katsoo, että sukat eivät täytä niille asetettuja mallikohtaisia vaatimuksia nopeuskisassa, sukkapari siirretään luovuuskisaan. Siirrosta ilmoitetaan osallistujalle kisa-alueen yksityisviestillä.
On siis mahdollista osallistua kilpailuun useammalla sukkaparilla, esim. yhdellä nopeuskisaan, toisella parilla luovuuskisaan.

KAUNEIN KUVA
Kaikkien 28.2. mennessä toimitettujen sukkakuvien joukosta valitaan kaunein kuva. Se ei tarkoita välttämättä kauneinta sukkaa. Valinnan tekee ammattitaitoinen raati, joka esitellään tammikuussa.

HYVÄ YRITYS
Koska kisan aikana on tarkoitus oppia uutta ja mennä mukavuusalueen
ulkopuolelle, jaetaan palkinto myös hyvästä yrityksestä. Kaikista 28.2.2018 mennessä valmistuneista sukista valitaan myös HYVÄ YRITYS -palkinnonsaaja/ saajat.
Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää palkintoja tilanteen mukaan.

JOUKKUEKILPAILU (nopeuskisa)
Joukkueessa voi olla enintään kuusi jäsentä. Joukkueen tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjille joukkueensa nimi ja kokoonpano (rekisteröityneet nimimerkit) kilpailualueella sille varatussa viestiketjussa.
Joukkueen jäsenten hankkimat henkilökohtaiset pisteet lasketaan yhteen lukuun ottamatta joukkueen huonoimman sijoituksen saaneen kilpailijan pisteitä.

Eniten pisteitä kerännyt joukkue on joukkuekilvan voittaja.
Joukkueet huolehtivat itse ryhmänsä pistelaskusta ja tekevät sen siihen varatussa viestiketjussa kilpailualueella. Joukkueiden tulee päivittää pistetilanteensa kunkin etapin jälkeen. Kisan järjestäjä tarkistaa vain
palkintosijoille yltäneiden joukkueiden pistelaskun ja tekee tarvittavat korjaukset.

KÄYTTÖOIKEUDET
Kilpailija luovuttaa kilpailualueelle lähetettyjen kuvien käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle Sukka-Finlandian markkinointiin ja tiedottamiseen. Muutoin kuvien kaikki oikeudet jäävät kuvaajalle. Jos kuvassa on vesileima, tekstin fontin tulee olla Arial ja sen leveys saa olla maksimissaan 1/3 kuvan leveydestä. Tekstin värin tulee olla valkoinen, harmaa tai musta.

YLIMÄÄRÄISET SPONSORIPISTEET
Osallistuja voi saada ylimääräisen sponsoripisteen kahdessa tapauksessa:
1. Sponsorilankaa käytetään mallikohtaisten vaatimusten mukaisesti. Pisteen saanti edellyttää, että kilpailijan kuvassa lanka ja vyöte ovat selvästi näkyvissä.
2. Osallistuja käyttää sponsorikaupasta ostettua muuta lankaa. Tällöin hänen tulee toimittaa kuva, jossa lanka ja ostokuitti ovat selvästi näkyvissä.

PROTESTI
Protestit tulee tehdä omalla nimellä ja selkeästi perustellen vuorokauden kuluessa kuvien julkaisusta osoitteeseen maali@sukkafinlandia.fi .  Järjestäjän nimeämä protestilautakunta käsittelee ne yhdessä suunnittelijan kanssa.

PRO BONO
Neulesuunnittelijat toimivat kisassa pro bono- periaatteella eli antavat ohjeet kilpailuun maksutta. Ohjeita ei saa kuitenkaan jakaa ulkopuolisille, niitä ei saa julkaista missään, ei edes kuvia ohjeista tai niiden osista. Tämän kieltää tekijänoikeuslaki.

HYVÄ KÄYTÖS
Kilpailijoilta edellytetään positiivista asennetta ja kaunista käytöstä.
Huonosti käyttäytyvä kilpailija voidaan järjestäjän päätöksellä sulkea kilpailusta pois. Osallistumismaksua ei tällöin palauteta. Päätöstä edeltää huomautus ja kilpailijalla on täten mahdollisuus parantaa käytöstään.
Huonoksi käytökseksi luetaan Sukka-Finlandian omien sivustojen ulkopuolellakin tapahtuva häirintä, mustamaalaus, nillitys ja negatiivisen ilmapiirin luominen.

OPITAAN UUTTA, TEHDÄÄN HYVÄÄ, PIDETÄÄN HAUSKAA
– eikä moitita kenenkään sukkia.